Bài 4 trang 45 sgk hóa học 11


Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt

Bài 4:

 

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5                         B. 7                         C. 9                 D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5                         B. 7                   C. 9                          D. 21

Bài giải:

a) Chọn D. 21

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) Chọn A. 5

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu