Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a)  ;                                  b)  ;

c)  ;                                    d)  .

Hướng dẫn giải:

a)  ;

b) 

  .

c) .

d) 

  

  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan