Bài 43 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 126 phiếu

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

43. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                                    d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{21}\) .

Hướng dẫn giải:

\(\eqalign{
& a){7 \over {21}} + {9 \over { - 36}} = {1 \over 3} - {1 \over 4} = {4 \over {12}} - {3 \over {12}} = {1 \over {12}}. \cr
& b){{ - 12} \over {18}} + {{ - 21} \over {35}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 3} \over 5} = {{ - 10} \over {15}} + {{ - 9} \over {15}} = {{ - 19} \over {15}}. \cr
& c){{ - 3} \over {21}} + {6 \over {42}} = {{ - 1} \over 7} + {1 \over 7} = 0. \cr
& d){{ - 18} \over {24}} + {{15} \over {21}} = {{ - 3} \over 4} + {5 \over 7} = {{ - 21} \over {28}} + {{20} \over {28}} = {{ - 1} \over {28}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan