Bài 45 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu

Tìm x, biết:

45. Tìm x, biết:

a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)                      b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\).

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

ĐS. a) \(x=\frac{1}{4};\)                     b) x = 1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan