Bài 44 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền dấu thích hợp (, = ) vào ô vuông.

44. Điền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

ĐS. a)                               b)  ;

      c)  ;                                  d)