Bài 46 - Trang 27 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 63 phiếu

Giá trị của x là số nào trong các số sau.

46. Cho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a) \(\frac{-1}{5}\) ;          b) \(\frac{1}{5}\) ;            c) \(\frac{-1}{6}\) ;           d) \(\frac{1}{6}\) ;            e) \(\frac{7}{6}\) ?

Giải.

ĐS. c) x = \(\frac{-1}{6}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan