Bài 42 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 207 phiếu

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;

c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                            d) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;

Hướng dẫn giải.

\(\eqalign{
& a)\,\,\,{7 \over { - 25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{ - 7} \over {25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{\left( { - 7} \right) + \left( { - 8} \right)} \over {25}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 15} \over {25}} = {{ - 3} \over 5} \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,{1 \over 6} + {{ - 5} \over 6} = {{1 + \left( { - 5} \right)} \over 6} = {{ - 4} \over 6} = {{ - 2} \over 3} \cr
& c)\,\,{6 \over {13}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18} \over {39}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18 + \left( { - 14} \right)} \over {39}}  \cr 
& \,\,\,\,\,\,\, = {4 \over {39}} \cr
& d)\,\,{4 \over 5} + {4 \over { - 18}} = {4 \over 5} + {{ - 4} \over {18}} = {4 \over 5} + {{ - 2} \over 9}  \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = {{36} \over {45}} + {{ - 10} \over {45}}= {{36 + \left( { - 10} \right)} \over {45}} = {{26} \over {45}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan