Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 23:15:44

Bài 42 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

42. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;

c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                             c) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-3}{5}\) ;          b) \(\frac{-2}{3}\) ;            c) \(\frac{4}{39}\) ;           d) \(\frac{26}{45}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu