Bài 4 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho 5,94 g hỗn hợp

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3

3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan