Bài 2 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Phản ứng hóa học không xảy ra

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?

a) C và CO

b)CO2 và NaOH

c) K2CO3 và SiOg2

d) H2CO3 và Na2SiO3

e) CO và CaO

g) CO2 và Mg

h) SiO2 và HCl

i) Si và NaOH

Hướng dẫn giải:

Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a) c) h)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan