Bài 5 trang 86 sgk Hóa học 11


Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.

Hướng dẫn giải:

Pthh : 2CO         +                      O2                 2CO2           (1)

          x mol                               mol                 x mol

2H2       +       O2                  2H2O                                         (2)

y mol              mol                  y mol

Số mol oxi:  = 0,400 (mol)

Theo đầu bài ta có: 

Tính ra: x = 0,200; y= 0,600

Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% Hvà 25,0%CO

Phần trăm khối lượng khí hidro:  x 100% = 17,6%

Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4%

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan