Bài 1 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Hướng dẫn giải:

 Giống: Đều là oxit axit, và đều có tính oxi hóa

 Khác:

CO2:

– Ở thể khí trong điều kiện thường

– Tan trong nước

– Không tác dụng với HF

SiO2:

– Ở thể rắn trong điều kiện thường

– Không tan trong nước

– Tác dụng được với HF

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan