Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = x2 - x√x + 1;

b) y = √(2 - 5x -  x2);

c) y =  ( a là hằng số);

d) y = .

Lời giải:

a) y' = 2x -  = 2x - .

b) y' =  = .

c) y' =  =  =  = .

d) y' =  =  =  = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu