Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y =  (x7 - 5x2)3;

b) y = (x2 + 1)(5 - 3x2);

c) y = ;

d) y = ;

e) y =  (m, n là các hằng số).

Lời giải:

a) y' = 3.(x7- 5x2)2.(x7- 5x2)' = 3.(x7 - 5x2)2.(7x6 - 10x) = 3x.(x7 - 5x2)2(7x5 - 10).

b) y = 5x2 - 3x4 + 5 - 3x2 = -3x4 + 2x2 + 5, do đó y' = -12x3 + 4x = -4x.(3x2 - 1).

c) y' =  =  = .

d) y' =  =  = .

e) y' = 3. . = 3.  = - ..

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu