Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

5. Cho y =

Bài  5. Cho \(y = x^3-3x^2+ 2\). Tìm \(x\) để :

a) \(y' > 0\)

b) \(y' < 3\)

Lời giải:

\(y' = 3x^2- 6x\).

a) \(y' > 0 \Leftrightarrow 3x^2- 6x >0 \Leftrightarrow  3x(x - 2) > 0\)

\(\Leftrightarrow  x>2\) hoặc \(x<0\).

b) \(y' < 3 \Leftrightarrow    3x^2- 6x -3 < 0 \Leftrightarrow   x^2- 2x -1 < 0\)

\(\Leftrightarrow  1-\sqrt 2 < x < 1+\sqrt 2\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan