Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = x5 - 4 x3 + 2x - 3;

b) y = \( \frac{1}{4}\) - \( \frac{1}{3}\)x  + x2  - 0,5x4 ;

c) y = \( \frac{x^{4}}{2}\) - \( \frac{2x^{3}}{3}\) + \( \frac{4x^{2}}{5}\) - 1 ;

d) y = 3x5(8 - 3x2).

Lời giải:

a) y' = 5x4 - 12x2 + 2.

b) y' =  - \( \frac{1}{3}\)  + 2x - 2x3.

c) y' = 2x3 - 2x2 + \( \frac{8x}{5}\).

d) y = 24x5 - 9x7 => y' = 120x4 - 63x6.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu