Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = x5 - 4 x3 + 2x - 3;

b) y =  - x  + x2  - 0,5x4 ;

c) y =  -  +  - 1 ;

d) y = 3x5(8 - 3x2).

Lời giải:

a) y' = 5x4 - 12x2 + 2.

b) y' =  -   + 2x - 2x3.

c) y' = 2x3 - 2x2.

d) y = 24x5 - 9x7 => y' = 120x4 - 63x6.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu