Bài 4 trang 106 sgk Hóa học lớp 10


Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a)      Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b)      Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử

Hướng dẫn giải:

a)      Axit clohidric tham gia  phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:

 + 14→ 3+ 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

+ 4+ 2H2O

b)      Axit clohidric tham gia  phản ứng không oxi hóa khử

CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2↑  + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu