Bài 4 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a)      Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b)      Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử

Hướng dẫn giải:

a)      Axit clohidric tham gia  phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:

\(\overset{+6}{K_{2}Cr_{2}O_{7}}\) + 14\(\overset{-1}{HCl}\)→ 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

\(\overset{+4}{PbO_{2}}\)+ 4\(\overset{-1}{HCl}\)→ \(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2H2O

b)      Axit clohidric tham gia  phản ứng không oxi hóa khử

CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2↑  + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan