Bài 2 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Hướng dẫn giải:

Hdro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hidro clorua

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan