Bài 6 trang 106 sgk Hóa học lớp 10


Sục khí Cl2 qua dung dịch

Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\) HCl + HClO

2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2↑  + H2O

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu