Bài 6 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 20 phiếu

Sục khí Cl2 qua dung dịch

Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\) HCl + HClO

2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2↑  + H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan