Bài 7 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu

Tính nồng độ của hai dung dịch

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a)      Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b)      Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Hướng dẫn giải:

a)    \(n_{AgNO_{3}}\) = \(\frac{200. 8,5 }{100.170}\) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl         +       AgNO3  → AgCl↓  + HNO3

0,1 mol ←   0,1 mol

CM(HCl) = \(\frac{0,1}{0,15}\) = 0,67 mol/l

b)  \(n_{CO_{2}}\) = \(\frac{2,24}{22,4}\) = 0,1 mol

  Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 →  NaCl + CO2 ↑  + H2O

0,1 mol                            0,1 mol

C%HCl  = \(\frac{36,5. 0,1}{50}\) x 100% = 7,3%

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan