Bài 3 trang 106 sgk Hóa học lớp 10


Có các chất sau

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Hướng dẫn giải:

2KCl + H2SO4 đ \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  K2SO4  + 2HCl

2KCl + H2O   KOH + H2↑  + Cl2

H2  + Cl2\(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu