Bài 3 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4 trên 19 phiếu

Có các chất sau

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Hướng dẫn giải:

2KCl + H2SO4 đ \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  K2SO4  + 2HCl

2KCl + H2O   KOH + H2↑  + Cl2

H2  + Cl2\(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan