Bài 3 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và thể tích ban đầu Vcủa vật đó

ΔV = V - V0 = βV0Δt

trong đó β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1..

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan