Bài 2 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.

$$\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t$$

  trong đó, α là hệ số nở dài (phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn), đơn vị 1/K hay K-1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan