Bài 2 trang 197 sgk Vật lý lớp 10


Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan