Bài 1 trang 197 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan