Bài 1 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Hướng dẫn giải:

Sự tăng độ dài của thanh rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài.

Công thức:

\(\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

 trong đó, α là hệ số nở dài (phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn), đơn vị 1/K hay K-1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan