Bài 28 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 28. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay

Bài 28. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho   =  500

Giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình bên.