Bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tâp 2

Bình chọn:
4.6 trên 194 phiếu

Bài 29. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy ...

Bài 29. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600

. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Giải:

\(\widehat{xOy}\)= 180(Góc bẹt)

\(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{yOt}\) = \(\widehat{xOy}\)

Hai góc xOt và yOt kề bù nên:

\(\widehat{yOt}\)= 1800  -  \(\widehat{xOt}\) = 1800  - 300  = 1500   

Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà  \(\widehat{yOt'}\) < \(\widehat{yOt}\)  nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra 

nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra :  \(\widehat{yOt'}\) + \(\widehat{t'ot}\)= \(\widehat{t'ot}\) 

Thay số ta được: 600+ \(\widehat{t'ot}\) =  1500  

Suy ra: \(\widehat{t'ot}\) = 1500 - 600 =  900

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan