Bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tâp 2


Bài 29. Gọi Ot, Ot\' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy ...

Bài 29. Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600

. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Giải:

Hai góc xOt và yOt kề bù nên:

\(\widehat{yOt}\)= 1800  -  \(\widehat{xOt}\) = 1800  - 300  = 1500   

Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà  \(\widehat{yOt'}\) < \(\widehat{yOt}\)  nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra 

nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot, suy ra :  \(\widehat{yOt'}\) + \(\widehat{t'ot}\)= \(\widehat{t'ot}\) 

Thay số ta được: 600+  60=  1500  

Suy ra: 

\(\widehat{t'ot}\) = 900

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu