Lý thuyết. Vẽ góc cho biết số đo


Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho

1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho  \(\widehat{xOy}\) =  mo (0o< m < 180o)

- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o

- Kẻ thia Oy qua vạch  m của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một  tia Oy sao cho:

\(\widehat{xOy}\) =  mo

2. Dấu hiệu nhận biết tia  nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\)

thhì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu