Bài 25 trang 84 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 25. Vẽ góc IKM có số đo bằng 135

Bài 25. Vẽ góc IKM có số đo bằng 1350

Giải: 

Có thể vẽ như hình sau: