Bài 26 trang 84 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 26 Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau

Bài 26 Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau(h.35)

a) \(\widehat{BAC}\) = 200

b) \(\widehat{ xCz}\) =   1100

c) \(\widehat{ yDx}\) = 800

d) \(\widehat{ EFy}\) = 1450

Giải: 

Có thể vẽ hình như sau:

a) Đỉnh của góc là A, một cạnh là AB, cần vẽ tia AC.

b) Đỉnh của góc là C, một cạnh là Cx, cần vẽ tia Cz.

c) Đỉnh của góc là D, một cạnh là Dy, cần vẽ tia Dx.

d) Đỉnh của góc là F, Một cạnh là EF, cần vẽ tia Fy.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu