Bài 27 trang 85 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 27. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho

Bài 27. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao  cho

 = 145, =   

Tính số đo góc BOC.

Giải:

Hai tia OB, OC cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA mà

 <   nên tia OC nằm giữa hai tia OA,OB

suy ra   +  =    

hay 550  +   = 1450         

Vậy  = 1450 - 55=  900

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan