Bài 26 trang 88 sgk toán 9 - tập 1


Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng \(34^{\circ}\) và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Hướng dẫn giải:

Chiều cao của tháp là \(86\cdot tg34^{\circ}\approx 58 \left ( m \right )\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu