Bài 30 trang 89 sgk toán 9 - tập 1


Cho tam giác ABC, trong đó BC=11cm,

Bài 30. Cho tam giác ABC, trong đó BC=11cm,  Gọi điểm N là chân của đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn thẳng AN;

b) Cạnh AC.

Gợi ý: Kẻ BK vuông góc với AC.

Hướng dẫn giải:

a) Kẻ  

Ta được:  và 

Xét tam giác KBC vuông tại K có:

Xét tam giác KBA vuông tại K có: 

Xét tam giác ABN vuông tại N có:

b) Xét tam giác ANC vuông tại N có .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu