Bài 21 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Tính tổng của các đơn thức:

Bài 21. Tính tổng của các đơn thức:

 xyz2xyz2;   -xyz2;

Hướng dẫn giải:

Tính tổng của các đơn thức:  xyz2xyz2;   -xyz2 là

 xyzxyz+   (-xyz2) = (  +  - ) xyz= xyz2.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu