Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2


Tính giá trị của biểu thức sau

Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

 x5y -  x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A =  x5y -  x5y + x5

Ta có: A = ( -  + 1) x5

A =  x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức: A =  x5y =  15(-1) = - .

Vậy A = -  tại x = 1 và y = -1.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan