Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2


Tính giá trị của biểu thức sau

Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

 x5y -  x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A =  x5y -  x5y + x5

Ta có: A = ( -  + 1) x5

A =  x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức: A =  x5y =  15(-1) = - .

Vậy A = -  tại x = 1 và y = -1.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu