Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 117 phiếu

Tính giá trị của biểu thức sau

Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

\(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A = \(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5

Ta có: A = (\(\frac{1}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) + 1) x5

A = \(\frac{3}{4}\) x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức: A = \(\frac{3}{4}\) x5y = \(\frac{3}{4}\) 15(-1) = - \(\frac{3}{4}\).

Vậy A = - \(\frac{3}{4}\) tại x = 1 và y = -1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan