Bài 22 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Bài 22. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a)  x4y2 xy;

b) -  x2y và - xy4.

Hướng dẫn giải:

a) Tích của hai đơn thức   x4y2 và  xy là   x4y2 .  xy =  x5 y3;

Đơn thức tích có bậc 8.

b) -  x2y . (- xy4) =  x3y5

Đơn thức tích có bậc 8.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan