Bài 22 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Bài 22. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a)  x4y2 xy;

b) -  x2y và - xy4.

Hướng dẫn giải:

a) Tích của hai đơn thức   x4y2 và  xy là   x4y2 .  xy =  x5 y3;

Đơn thức tích có bậc 8.

b) -  x2y . (- xy4) =  x3y5

Đơn thức tích có bậc 8.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu