Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2


Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

x2y;     xy2;     - x2y;     -2 xy2;     x2y;

 xy2;     -  x2y;     xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:   x2y;     - x2y;       x2y;     -  x2y;

Nhóm 2:    xy2;      -2 xy2;        xy2

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan