Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2


Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

x2y;     xy2;     - x2y;     -2 xy2;     x2y;

 xy2;     -  x2y;     xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:   x2y;     - x2y;       x2y;     -  x2y;

Nhóm 2:    xy2;      -2 xy2;        xy2

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu