Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 22 phiếu

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\frac{5}{3}\)x2y;     xy2;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;     -2 xy2;     x2y;

\(\frac{1}{4}\) xy2;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;     xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:   \(\frac{5}{3}\)x2y;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;       x2y;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;

Nhóm 2:    xy2;      -2 xy2;       \(\frac{1}{4}\) xy2

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan