Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 88 phiếu

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Bài 23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x2

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = x5.

Hướng dẫn giải:

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y   → \(\square\) là 2x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x    → \(\square\) là -5 x2      

 

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = xcó nhiều cách điền khác nhau:

  • Ba ô trống là ba đơn thức đồng dạng với và tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x; -12x; -2x.
  • Một ô là x, thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x; 2x2 ; -2x2 .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan