Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Bài 23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x2

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = x5.

Hướng dẫn giải:

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y   → \(\square\) là 2x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x    → \(\square\) là -5 x2      

 

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = xcó nhiều cách điền khác nhau:

  • Ba ô trống là ba đơn thức đồng dạng với và tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x; -12x; -2x.
  • Một ô là x, thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x; 2x2 ; -2x2 .

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu