Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Bài 20. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải:

Có vo số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với -2x2y là:

5x2y;  \(\frac{2}{3}\) x2y; - \(\frac{1}{3}\) x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

-2x2y + 5x2y + \(\frac{2}{3}\) x2y + (- \(\frac{1}{3}\) x2y) = (-2 + 5 + \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{3}\)) x2y = \(\frac{10}{3}\) x2y.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan