Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2


Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Bài 20. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải:

Có vo số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với -2x2y là:

5x2y;   x2y; -  x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

-2x2y + 5x2y +  x2y + (-  x2y) = (-2 + 5 +  - ) x2y =  x2y.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu