Bài 2 trang 141 sgk đại số 11


Xét tính liên tục của hàm số

Bài 2. a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x= 2, biết 

g(x) = .

b) Trong biểu thức xác định g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x= 2.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có  g(x) =   =  (x2 + 2x + 4) = 22 +2.2 +4 = 12.

Vì  g(x) ≠ g(2) nên hàm số y = g(x) gián đoạn tại x= 2.

b) Để hàm số y = f(x) liên tục tại x= 2 thì ta cần thay số 5 bởi số 12.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu