Bài 139 - Trang 58 - SGK Toán 6 Tập 2


Tỉ số của hai số a và b có thể viết là a/b. Cách viết này có khác gì cách viết phân số a/b không ? Cho ví dụ.

139. Tỉ số của hai số a và b có thể viết là . Cách viết này có khác gì cách viết phân số  không ? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải.

Cách viết phân số  khác cách viết tỉ số  ở chỗ trong phân số  thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số  thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ  là phân số (cũng là tỉ số);  là tỉ số, không là phân số.


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan