Bài 138 - Trang 58 - SGK Toán 6 Tập 2


Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

138. Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và  có thể viết như sau:

                     

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a)  ;          b)  ;          c)  ;            d) .

Giải.

a)  ;            b)  ;                 c)  ;                       d) .

Bài viết liên quan