Bài 141 - Trang 58 - SGK Toán 6 Tập 2


Tỉ số của hai số a và b bằng 3/2 . Tìm hai số đó biết a - b = 8.

141. Tỉ số của hai số a và b bằng . Tìm hai số đó biết a - b = 8

Hướng dẫn giải.

Từ  suy ra .

Bây giờ a - b = 8 suy ra  hay .

Do đó b = 16 và