Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
4.2 trên 205 phiếu