Bài 12 trang 210 sgk Vật lý lớp 10


Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 120oC được không?

Hướng dẫn giải:

Không thể vì  áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu