Bài 12 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 120oC được không?

Hướng dẫn giải:

Không thể vì  áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan