Bài 5 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Sự sôi là gì?

Sự sôi là gì? Nêu đặc điểm của sự sôi. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi?

Hướng dẫn giải:

 Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

 

Đặc điểm:

 - Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi 

  - Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại .

Phân biệt: Sư sôi xảy ở cả trong và ngoài chất lỏng, còn sự bay hơi chỉ  xảy ra ở bề mặt chất lỏng. Sư sôi thì phải cần nhiệt độ xác định để sôi, còn bay hơi thì ở nhiệt độ nào cũng bay hơi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan