Bài 3 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Sự bay hơi là gì?

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi là gì?

Hướng dẫn giải:

  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

  Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan