Bài 3 trang 209 sgk Vật lý lớp 10


Sự bay hơi là gì?

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi là gì?

Hướng dẫn giải:

  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

  Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu