Bài 13 trang 210 sgk Vật lý lớp 10


Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi

Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Ở trên núi cao áp suất nhỏ hơn áp suất chuẩn (1 atm) nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC. Khi đó không thể luộc chín trứng được.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu