Bài 11 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải: