Bài 11 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải:

\(\widehat{xOy}=^{ 50^{0}}, \widehat{xOz}= ^{ 100^{0}} \widehat{xOt}= ^{ 130^{0}}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu