Bài 12 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy

Bài 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy'

Giải:

=  .