Bài 12 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy

Bài 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy'

Giải:

\(\widehat{BAC}\)=  \(\widehat{ABC}\)= \(\widehat{ACB}\)= \(60^{0}\).

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu