Bài 15 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 15: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Bài 15: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kìm phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc .

Do  :  nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 

Góc giữa hai kim:

lúc 2 giờ là  

lúc 5 giờ là  

lúc 10 giờ là  

lúc 3 giờ là   

lúc 6 giờ là