Bài 17 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 17. Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, cac s đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Bài 17. Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật  như hình 22, cac s đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Giải:

Thước đo này sai.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu