Bài 13 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Giải:

 =  

 = 

 =