Bài 13 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Giải:

\(\widehat{ILK}\) =  \(45^{0}\)

\(\widehat{IKL}\) = \(45^{0}\)

\(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu